Ото була весна

Ото була весна,
Твоя-моя весна,
Мене взяла весна,
Тобі дала вона.
Ага-ага!
How are Baby? Baby!
Моя весна!

Ото була весна,
Мені дала весна,
Таке дала весна,
Іди сюди моя весна!
Ага-ага!
How are Baby? Baby!

Із стріх вода капле…
Із стріх вода капле…

Ага-ага!
How are Baby? Baby!

Ага-ага…
Yeah!
Іди сюди моя весна-на-на-на-на-а…
Oh! Іди сюди моя весна-а-а-а-а-а…