Текст песни Дiвчина

Не така, як iншi, вона
I лягаe спати сьогоднi одна,
Але щось таке в ii очах.
В неi все вже було давно,
I вона хотiла знiматись в кiно —
Дiвчина iз iншого життя.

Я чекав тебе, чекав,
Я шукав тебе, шукав —
I знайшов.

Твоe минуле лiкував
I своe тобi давав
Знов i знов.

I не була в рiзних мiстах,
I вона не пише вiршi у листах,
Але щось таке в ii словах.

Може, в неi дивне iм’я,
Може, десь на неi чекаю не я —
Дiвчина iз iншого життя.

Я чекав тебе, чекав,
Я шукав тебе, шукав —
I знайшов.

Твоe минуле лiкував
I своe тобi давав
Знов i знов.

Я чекав тебе, чекав,
Я шукав тебе, шукав —
I знайшов.

I пiснi тобi спiвав,
I з тобою я лiтав —
Знов i знов.